Forandringsledelse

Blog om forandringsledelse som prøver, at vise hvordan forandring kan gennemføres med succes, og hvorfor en forandring ikke har succes!

Læs om:

  • Hvad er de grundlæggende færdigheder i forandringsledelse?
  • Hvad er de interne og eksterne faktorer som driver en forandring?
  • Hvordan vurderes en organisationens forandringsparathed?
  • Hvordan planlægges og bruges den individuelle forandringsmodel – de psykiske, individuelle og personlige – som den enkelte medarbejder gennemgår?
  • Hvorfor opstår modstand og hvordan håndteres den?
  • Hvordan håndteres forandringsparatheden, commitment og den enkelte medarbejder håndtering af forandringen?
  • Hvordan opbygges en forandringsparat organisation?
  • Hvorfor skal man have en forandringsstrategi, hvad skal den indeholde?
  • Hvordan planlægges og implementeres forandringen, herunder planlægningen af kommunikations-, lærings- og belønningsplan?
  • Hvordan fastholdes forandringen?

Læs om Change Management, Forandringsledelse og Ledelse af Forandring, konkrete case, hvordan forandring gennemføres og meget mere…