Rolle og ansvarsforståelse skal aftales og defineres!

I et forandringsprojekt er det vigtigt at roller og ansvar er defineret, aftalt og accepteret. Mange forandringer mislykkes simpelthen fordi ledelsen har misforstået deres rolle, eller fordi ledelsen ikke tager deres ansvar alvorligt.

Hvis rollebegreberne accepteres, muliggør det en klar og konstruktiv dialog om, hvilken adfærd specielt ledere bør udvise i forbindelse med forandringer.

I et forandringsprojekt arbejder vi med følgende roller og interessenter:

  • Opgavestilleren som er den øverste chef for forretningsenheden, CEO eller bestyrelsen – også kaldet “Igangsættende sponser”.
  • Igangsætteren er mellemlederen som har det direkte personaleansvar – også kaldet initiativtageren og den “Gennemførende sponser”.
  • Projektlederen, som er den gennemførende projektleder – også kaldet forandringsagenten.
  • Ambassadør, som er den uformelle medarbejder eller leder som kan have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen – også kaldet advokaten.
  • Målgruppen, som er medarbejdergruppen som forandringen vedrører.

Identificering af forandringens nøgleroller
Før et forandringsprojekt startes op er det vigtigt, at identificere nøglerollerne – interessenterne – i forandringen. Der skal skabes et billede af hvem som har hvilke roller.

En god måde er, at er at tage udgangspunkt i et organisationsdiagram og her registrere de enkelte nøgleroller med navn og deres rolle. I en større organisation kan du vælge afdelingsvis registrering. Du skal også tage stilling til om registreringen skal bruges personligt eller skal offentliggøres på et senere tidspunkt.

Reklamer