Systemkrisen som bog

Systemkrisen som bog

Krise i hele systemet – stadig aktuelt?

Dagbladet Information har i maj-juni 2008 bragte en længere interview-serie under titlen ‘Krise i hele systemet?’

Artikelserien blev udløst af kriser i den globale økonomi, som fødevarekrise, oliekrise, klimakrise og finanskrise.

Alle teksterne er samlet i en elektroniske publikation, som du kan hente gratis her: Systemkrisen som bog.

I artikelserien stilles spørgsmålet, om verden står over for en regulær systemkrise affødt af, at den kapitalistiske vækstøkonomi er ved at møde sine grænser? Eller en krise, der varsler kapitalismens sammenbrud, eller måske en krise der fordrer radikalt nye tanker, nye strategier for international handling og nye mål for udviklingen?

Det er lykkedes at få en lang række fremtrædende personligheder og fagfolk fra ind- og udland til at stille op til interviews om denne hypotese om systemkrisen.

Læs de spændende tanker og synspunkter i denne elektroniske publikation, som stadig er aktuelt.

Reklamer

Leavitts forandringsmodel

Leavitts forandringsmodel – forklaring

I Leavitt model bruger de forskellige variable i et dynamisk og systemorienteret perspektiv.

Leavitt var af den opfattelse, at når man laver strukturændringer, har det konsekvenser for Opgavevaretagelse, og stiller krav til Aktørerne, Teknologien og vice versa.

Leavitt-Ry modelLeavitts modellen er primært en forandringsmodel, der består af fire hovedelementer som relaterer til hinanden på en sådan måde, at hvis ét af elementerne, f.eks. teknologi, ændres, så vil det påvirkninger og have konsekvenser for de andre elementer.

I Leavitt originale organisationsmodel er der en nøje sammenhæng mellem Teknologi, Struktur, Mennesker og Opgaver. Siden har andre føjet kulturbegrebet til (Den udvidede Leavitt-model) og atter andre har lagt en cirkel uden om modeller (Leavitt-Ry-modellen) der repræsenterer Omgivelsernes påvirkning.

Læs mere om Leavitt-Ry-modellen