Leavitts forandringsmodel

Leavitts forandringsmodel – forklaring

I Leavitt model bruger de forskellige variable i et dynamisk og systemorienteret perspektiv.

Leavitt var af den opfattelse, at når man laver strukturændringer, har det konsekvenser for Opgavevaretagelse, og stiller krav til Aktørerne, Teknologien og vice versa.

Leavitt-Ry modelLeavitts modellen er primært en forandringsmodel, der består af fire hovedelementer som relaterer til hinanden på en sådan måde, at hvis ét af elementerne, f.eks. teknologi, ændres, så vil det påvirkninger og have konsekvenser for de andre elementer.

I Leavitt originale organisationsmodel er der en nøje sammenhæng mellem Teknologi, Struktur, Mennesker og Opgaver. Siden har andre føjet kulturbegrebet til (Den udvidede Leavitt-model) og atter andre har lagt en cirkel uden om modeller (Leavitt-Ry-modellen) der repræsenterer Omgivelsernes påvirkning.

Læs mere om Leavitt-Ry-modellen

Reklamer