Artikelserien om Systemkrisen samlet som bog

Dagbladet Information har i maj-juni 2008 bragte en længere interview-serie under titlen ‘Krise i hele systemet?’

Artikelserien blev udløst af kriser i den globale økonomi, som fødevarekrise, oliekrise, klimakrise og finanskrise.

Alle teksterne er samlet i en elektroniske publikation, som er til gratis download HER.

I artikelserien stilles spørgsmålet, om verden står over for en regulær systemkrise affødt af, at den kapitalistiske vækstøkonomi er ved at møde sine grænser? Eller en krise, der varsler kapitalismens sammenbrud, eller måske en krise der fordrer radikalt nye tanker, nye strategier for international handling og nye mål for udviklingen?

Det er lykkedes at få en lang række fremtrædende personligheder og fagfolk fra ind- og udland til at stille op til interviews om denne hypotese om systemkrisen. Læs de spændende tanker og synspunkter i denne elektroniske publikation.

Reklamer

Rolle og ansvarsforståelse skal aftales og defineres!

I et forandringsprojekt er det vigtigt at roller og ansvar er defineret, aftalt og accepteret. Mange forandringer mislykkes simpelthen fordi ledelsen har misforstået deres rolle, eller fordi ledelsen ikke tager deres ansvar alvorligt.

Hvis rollebegreberne accepteres, muliggør det en klar og konstruktiv dialog om, hvilken adfærd specielt ledere bør udvise i forbindelse med forandringer.

I et forandringsprojekt arbejder vi med følgende roller og interessenter:

  • Opgavestilleren som er den øverste chef for forretningsenheden, CEO eller bestyrelsen – også kaldet “Igangsættende sponser”.
  • Igangsætteren er mellemlederen som har det direkte personaleansvar – også kaldet initiativtageren og den “Gennemførende sponser”.
  • Projektlederen, som er den gennemførende projektleder – også kaldet forandringsagenten.
  • Ambassadør, som er den uformelle medarbejder eller leder som kan have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen – også kaldet advokaten.
  • Målgruppen, som er medarbejdergruppen som forandringen vedrører.

Identificering af forandringens nøgleroller
Før et forandringsprojekt startes op er det vigtigt, at identificere nøglerollerne – interessenterne – i forandringen. Der skal skabes et billede af hvem som har hvilke roller.

En god måde er, at er at tage udgangspunkt i et organisationsdiagram og her registrere de enkelte nøgleroller med navn og deres rolle. I en større organisation kan du vælge afdelingsvis registrering. Du skal også tage stilling til om registreringen skal bruges personligt eller skal offentliggøres på et senere tidspunkt.