Forandringskapacitet!

Det kræver kræfter at foretage et skift – en forandring!

Større og mindre forandringer kræver et overskud af kræfter og energi. Forandringer vil altid på en eller anden måde møde modstand.

I bogen ”Managing at the Speed of Change” beskriver Daryl R. Conner problemstillingen omkring modstand mod forandring som forandringskapaciteten.

Hvad kendetegner forandringskapacitet:

  • Forandringskapacitet er evnen til at tilpasse positive eller negative forandringer med vores forventninger.
  • Det kræver kræfter, psykiske som fysiske, at foretage et skift – en forandring.
  • Forandringskapacitet er vores evne til at modtage og bearbejde forandringer.
  • Omkostninger ved en forandring omfatter manglende psykiske energi, stress og reducerer udholdenheden og helbredet.

Forandringskapacitet varierer for den enkelte medarbejder

En person med en stor forandringskapacitet evner at bearbejde og tage imod nye forandringer på en fremadrettet måde, og er i stand til hurtigt at omstille sig.

Mennesker med en lav forandringskapacitet skal derimod bruge lang tid på at bearbejde nye forandringer, informationer og begivenheder.

Det kan svært at motivere mennesker til forandring, hvis de ikke i bogstavelig forstand mærker krisen – den brændende platform.

Mange ændre først forandrer adfærd når ”jorden brænder under dem”. Først når der ikke er noget alternativ, handler og reagerer de. En følelse af nødvendighed er derfor et stærkt udgangspunkt for forandring, og denne følelse er stærkest, når eksistensen er truet.

Hvis opfattelsen er, at virksomheden klare sig meget godt, er det svært at motivere en forandring. Her ligger én af forklaringerne på medarbejdernes manglende gejst under en forandring.

En oplevelse af tvingende nødvendighed – den brændende platform – er af afgørende betydning for en succesfuld gennemførsel af en større væsentlig forandring (radikale forandringer).

Du kan læse hele artiklen: Daryl Conner – hvad er forandringskapaciteten

Reklamer