Artikler og video om behovsteori, behovspyramide, behovshierarki, og den nyeste motivations- og engagementsforskning

Maslow profil

Abraham Maslow

Abraham Maslow (1908-1970) er en af de største psykologer indtil dato.

Abraham Maslow er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori. Teorier som forsøger at forklare, hvad der får mennesker til at handle og hvad der er drivkraften bag de menneskelige handlinger.

Læs artiklen om Biografi Abraham Maslow

Behovspyramiden Maslow

Maslow har opdelt de menneskelige behov i den såkaldte Maslowske behovspyramide et behovs hieraki med fem motivations- og behovsniveauer:

  • Maslow Behovspyramide

    Maslows behovspyramide

    Fysiske behov

  • Tryghedsbehov
  • Sociale behov
  • Ego behov
  • Selvrealisering.

Artiklen viser 2 videoer som behandler begge behovspyramiden Maslow på en forskellig måde.

Læs artiklen om Maslow behovspyramide

Maslow – Motivationsteorier – Behovsteorier

Maslow teori – Motivationsteori – Behovsteori. Abraham Maslow (1908-1970) var en af de største psykologer, der har virket indtil dato, og er mest kendt for sin behovs- og motivationsteori. Maslows behovspyramide.

Abraham Harold Maslow forsøgte at forklare, hvad der får mennesker til at handle og hvad der er drivkraften bag de menneskelige handlinger.

Læs artiklen om: Maslow motivations- og behovsteori

Maslows litteratur, bøger og artikler i videnskabelige tidsskrifter

Toward a Psychology of Being

Liste over Maslows litteratur, bøger og artikler i videnskabelige tidsskrifter.

I Maslows seneste bøger Toward a Psychology of Being og The Farther Reaches of Human Nature udvider Maslow sin behovspyramide med selvrealiseringsbehovet eller de transcendente værdier og behov.

Maslow: Bøger, litteratur og artikler i videnskabelige tidsskrifter

Nyeste motivations og engagements forskning – Video

I denne video præsenterer Daniel H. Pink præsenterer den nyeste forskning indenfor motivations- og engagementsteori.

I videoen: Drive: The surprising Truth About What Motivates Us, stiller forskningen spørgsmålstegn ved om det traditionelle belønningssystem virker?

Se videoen: Daniel H. Pink nyeste motivations og engagements forskning

Reklamer