Krisetider – de store muligheder opstår, hvis vi fokuserer på innovation og nytænkning!

Tænk innovativt og kom ud af krisen!

Tænk innovativt og kom ud af krisen!

Vi er i en verdensomspændende krise og tilsyneladende er der også en verdensomspændende tro på, at vi kun kan løse krisen ved hjælp af diverse bank-, vækst- og krisepakker.

Vækstpakker har endnu ikke skabt optimisme i markedet, men er grundlæggende et vigtigt elementerne for at vi alle komme ud af krisen. Men den enkelte virksomhed har andre muligheder. Den skal tænke innovativt og på den måde komme ud af krisen.

Krisen tegner til at blive grim. Men vi kan vende skuden, hvis vi kigger den anden vej, og fokuserer på, hvordan vi skaber vækst. Det er i krisetider, de store muligheder opstår, hvis vi fokuserer på innovation og nytænkning. Vi skal gøre det anderledes, vi skal tænke nyt, vi skal gennemføre forandringer.

Krisens er en realitet, men hvis vi er aktive kan vi komme ud af den! Og krisen kan åbne op for helt nye muligheder og vækst.

Reklamer

Hvad sker der hvis forandringen enten sker for hurtigt eller for langsomt?

Forandringshastigheden er en af de største forandrings udforandringer

Forandringshastigheden er en af de største forandringsudfordringer

Hvis en medarbejder synes, at forandringen sker for hurtigt, vil de føle at de bliver presset til at acceptere forandringen. Det kan betyde, at de er modstandere af forandringen.

Hvis en medarbejder føler, at forandringen går langsomt, vil medarbejderen miste koncentrationen og motivationen. Det betyder, at læringen af de nye procedure og arbejdsgange på tilsvarende måde udskydes, og medarbejderen vil i stedet fortsætte med at arbejde på den gammeldags måde.

Hvis forandringshastigheden ikke er tilpasset medarbejderne vil forandringen enten støde på modstand eller de nye arbejdsprocesser vil stoppe.

Læs mere om Forandringshastigheden HER

Gratis erhvervsbøger om ledelse, salg, marketing og personlig udvikling

Du kan nu gratis downloade erhvervsbøger på Erhvervsbladet.dk.

De 50 gratis erhvervsbøger er indenfor:

 • Ledelse og organisation
 • Salg
 • Marketing
 • HR
 • Jobsøgning
 • Personlig udvikling
 • Finansiering og økonomi

Bøgerne er finansieret via annoncer. På hver tredje side i en bog er der en halvsides annonce.

Du kan downloade GRATIS bøgerne fra Erhvervsbladet her og på BusinessSumup.dk

Læs også artiklen om Boghandlernes værdikæde ændre sig

Artikelserien om Systemkrisen samlet som bog

Dagbladet Information har i maj-juni 2008 bragte en længere interview-serie under titlen ‘Krise i hele systemet?’

Artikelserien blev udløst af kriser i den globale økonomi, som fødevarekrise, oliekrise, klimakrise og finanskrise.

Alle teksterne er samlet i en elektroniske publikation, som er til gratis download HER.

I artikelserien stilles spørgsmålet, om verden står over for en regulær systemkrise affødt af, at den kapitalistiske vækstøkonomi er ved at møde sine grænser? Eller en krise, der varsler kapitalismens sammenbrud, eller måske en krise der fordrer radikalt nye tanker, nye strategier for international handling og nye mål for udviklingen?

Det er lykkedes at få en lang række fremtrædende personligheder og fagfolk fra ind- og udland til at stille op til interviews om denne hypotese om systemkrisen. Læs de spændende tanker og synspunkter i denne elektroniske publikation.

Rolle og ansvarsforståelse skal aftales og defineres!

I et forandringsprojekt er det vigtigt at roller og ansvar er defineret, aftalt og accepteret. Mange forandringer mislykkes simpelthen fordi ledelsen har misforstået deres rolle, eller fordi ledelsen ikke tager deres ansvar alvorligt.

Hvis rollebegreberne accepteres, muliggør det en klar og konstruktiv dialog om, hvilken adfærd specielt ledere bør udvise i forbindelse med forandringer.

I et forandringsprojekt arbejder vi med følgende roller og interessenter:

 • Opgavestilleren som er den øverste chef for forretningsenheden, CEO eller bestyrelsen – også kaldet “Igangsættende sponser”.
 • Igangsætteren er mellemlederen som har det direkte personaleansvar – også kaldet initiativtageren og den “Gennemførende sponser”.
 • Projektlederen, som er den gennemførende projektleder – også kaldet forandringsagenten.
 • Ambassadør, som er den uformelle medarbejder eller leder som kan have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen – også kaldet advokaten.
 • Målgruppen, som er medarbejdergruppen som forandringen vedrører.

Identificering af forandringens nøgleroller
Før et forandringsprojekt startes op er det vigtigt, at identificere nøglerollerne – interessenterne – i forandringen. Der skal skabes et billede af hvem som har hvilke roller.

En god måde er, at er at tage udgangspunkt i et organisationsdiagram og her registrere de enkelte nøgleroller med navn og deres rolle. I en større organisation kan du vælge afdelingsvis registrering. Du skal også tage stilling til om registreringen skal bruges personligt eller skal offentliggøres på et senere tidspunkt.